Privacy verklaring FARE Capital

FARE Capital wil het vertrouwen van alle gebruikers van deze site waar het de bescherming van de aan haar gegeven persoonlijke en bedrijfsgegevens betreft niet beschamen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Wanneer u uw persoons- en bedrijfsgegevens invult op het contactformulier zullen wij deze gebruiken om contact met u op te nemen. Wij gebruiken alleen gegevens die door u zelf zijn verstrekt en die met uw uitdrukkelijke toestemming zijn gegeven. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen.

FARE Capital legt uw gegevens vast voor de aanvraag die u bij ons doet en zal deze niet langer dan 6 maanden na het laatste contact met u vastleggen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt opvragen of corrigeren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U kunt ons bereiken door middel van onderstaande gegevens:

FARE Capital BV
M.K. Onneslaan 17
2343 RW Oegstgeest

+31(0) 6 10297527

info@farecapital.nl

Wanneer u vindt dat FARE Capital uw rechten schendt, dan heeft u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

FARE Capital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@farecapital.nl.